ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561(ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 11 ม.ค. 2564, 03:51 น.| 183| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่