ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค(กิจกรรมย่อย:การพัฒนารบบสาระสนเทศ))

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 ม.ค. 2564, 13:47 น.| 180| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่