ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 28 ม.ค. 2564, 11:09 น.| 267| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่