ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 29 ม.ค. 2564, 03:20 น.| 404| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่