ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค (ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 8 ก.พ. 2564, 15:22 น.| 311| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่