ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 15 ก.พ. 2564, 10:06 น.| 263| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่