ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 24 ก.พ. 2564, 13:45 น.| 318| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่