ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ค่าเช่าห้องประชุม))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 24 ก.พ. 2564, 13:50 น.| 190| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่