ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ค่าจ้างเหมาทำเสื้อในกิจกรรม))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 24 ก.พ. 2564, 13:55 น.| 296| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่