ข่าวสารคณะ

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 4 มี.ค. 2564, 16:29 น.| 170| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่