ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการComp camp (ค่าจ้างทำเสื้อในโครงการ ,ค่าจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการ))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 30 มี.ค. 2564, 14:39 น.| 149| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่