ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 30 มี.ค. 2564, 14:44 น.| 157| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่