ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 2 เม.ย. 2564, 14:45 น.| 260| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่