ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 30 มี.ค. 2564, 10:31 น.| 274| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่