ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค(กิจกรรมย่อย:การพัฒนารบบสาระสนเทศ))(ค่าวัสดุ)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 20 เม.ย. 2564, 10:10 น.| 373| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่