ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 27 เม.ย. 2564, 15:08 น.| 449| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่