ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าใช้สอยอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำคณะ 20 ปี)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 28 เม.ย. 2564, 16:06 น.| 165| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่