ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 มิ.ย. 2564, 10:13 น.| 144| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่