ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 7 ก.ค. 2564, 14:50 น.| 87| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่