ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 13 ก.ค. 2564, 16:12 น.| 89| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่