ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องอ่านบาร์โค้ด โปรแกรม iclone7 (pipeline 3D) และโปรแกรม Cartoon Animation 4 (pipeline 2D)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 23 ก.ค. 2564, 16:25 น.| 160| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่