ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 ก.ค. 2564, 11:00 น.| 386| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่