ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 3 ส.ค. 2564, 15:34 น.| 86| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่