ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 11 ส.ค. 2564, 16:46 น.| 78| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่