ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบ64)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 28 ก.ย. 2564, 21:45 น.| 14| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่