ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 20 ก.ย. 2564, 00:17 น.| 31| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่