ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561,กิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร (ค่าเช่าห้องประชุม))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 12 พ.ย. 2564, 14:34 น.| 20| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่