ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (จ้างทำไวนิล))

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 ม.ค. 2565, 08:35 น.| 32| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่