ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 13 ม.ค. 2565, 14:07 น.| 15| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่