ข่าวสารคณะ

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 10 ม.ค. 2565, 11:52 น.| 155| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่