ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มีนาคม 2565

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 เม.ย. 2565, 11:06 น.| 41| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารทึี่นี่