ข่าวสารคณะ

เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 25 เม.ย. 2565, 15:00 น.| 47| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่