ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 เม.ย. 2565, 21:45 น.| 30| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่