ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน เมษายน 2565

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 29 เม.ย. 2565, 16:22 น.| 17| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่