ข่าวสารคณะ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 31 พ.ค. 2565, 16:29 น.| 16| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่