ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16มิ.ย.65)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 16 มิ.ย. 2565, 16:27 น.| 16| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่