ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (22 ก.ค. 65)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 22 ก.ค. 2565, 10:43 น.| 14| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่