ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร(จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล),จ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารและโรงอาหาร)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2565, 11:48 น.| 10| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่