ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 4 ส.ค. 2565, 11:49 น.| 8| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่