ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาตกแต่งบริเวณภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม,ค่าถ่ายเอกสาร)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 27 ก.ค. 2565, 14:54 น.| 7| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่