ข่าวสารคณะ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ(ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 และชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ) (26 ส.ค.65)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 26 ส.ค. 2565, 13:00 น.| 19| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่