ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ครุภัณฑ์การศึกษา และชุดปฏิบัติการขนส่งอาหารและยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุแบบอัตโนมัติ)(14พ.ย.65)

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 14 พ.ย. 2565, 10:18 น.| 33| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่