ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 , โครงการแนะแนว , วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 18 พ.ย. 2565, 14:48 น.| 167| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่