ข่าวสารคณะ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์สำนักงาน,ปรับปรุงทางเข้าอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข่าวโดย sirintra.in| วันเวลาที่โพส 5 ก.ย. 2566, 15:11 น.| 30| Academic,Research|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่