ข่าวสารคณะ

แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 570| Academic,Research|

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ดาวน์โหลดไฟล์ -> 
ที่นี่