ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 581| Academic,Research|

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดไฟล์ -> ที่นี่