ข่าวสารคณะ

ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 578| Academic,Research|

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ -> ที่นี่