ข่าวสารคณะ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 620| Academic,Research|

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดไฟล์ -> ที่นี่