ข่าวสารคณะ

แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

ข่าวโดย warintorn.so| วันเวลาที่โพส 21 มิ.ย. 2562, 08:42 น.| 538| Academic,Research| 

งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ -> ที่นี่