ข่าวสารคณะ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 2) เลขที่ 55/2562

ข่าวโดย nungruthai.te| วันเวลาที่โพส 25 มิ.ย. 2562, 13:09 น.| 658| Academic,Research|เช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่